Jubergs SIA - Cirsmu un īpašumu iepirkšana

20 gadu pieredze

Sabiedrība iepērk cirsmas un nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā. Slēdzam mežu īpašumu apsaimniekošanas līgumus uz savstarpēji izdevīgiem noteikumiem.

Cirsmu iepirkšana

Piedāvājam ātru novērtēšanu un samaksu. Ja cirsma ir sagatavota, tad nepieciešamie dokumenti cirsmu novērtēšanai ir cirsmas skice, dastlapa un novērtējums. Ja cirsma nav sagatavota dabā, tad mūsu meistari var veikt ātru vizuālo novērtēšanu dabā.
 

Īpašumu iepirkšana

Īpašumu izvērtēšanai mums ir nepieciešami inventarizācijas dati, kadastra numurs un nogabalu plāns. Īpašumu iepirkumi notiek visa gada garumā.

 


Jubergs SIA

Tālrunis: +371 29700700
Fakss: +371 65235803
E-pasts: jubergs@inbox.lv